1. Vietcombank
– Chủ tài khoản: Lê Văn Thiện
– Số tài khoản: 0691000374599
– Chi nhánh: Hà Tây2. ACB
– Chủ tài khoản: Lê Văn Thiện
– Số tài khoản: 221262879
– Chi nhánh: Hà Thành
3. Viettinbank
– Chủ tài khoản: Lê Văn Thiện
– Số tài khoản: 104867788579
– Chi nhánh: Nam Thăng Long4. BIDV
– Chủ tài khoản: Lê Thị Thanh Tâm
– Số tài khoản: 45010006074049
– Chi nhánh: Hà Tây
5. Agribank
– Chủ tài khoản: Lê Văn Thiện
– Số tài khoản: 2000206180703
– Chi nhánh: Đà Nẵng6. VPBANK
– Chủ tài khoản: Trịnh Thị Hằng
– Số tài khoản: xxxxxxxxxx
– Chi nhánh: xxxxxx