CHẬU RỬA CÔNG NGHIỆP 2 HỐ

KT: 1500x750x850/950

Thành cao 100mm, mặt bàn dài 300mm

Có chân điều chỉnh cao, thấp