Tủ đông trưng bày 3 cánh kính Berjaya

Mã sản phẩm: 1D/DF – SM – EV

Nhiệt độ: -10 đến -18oC

Dung tích: 444L