Tủ mát trưng bày 2 cánh kính

Mã sản phẩm: 2D/DCF-G ~ 2D/DCF-S

Nhiệt độ: +2 đến +8 độ C

Kích thước ngoài: 1260 x (710+50) x 2060 mm

Kích thước trong: 565 x 546 x 1400 mm

Dung tích: 459 lít