Tủ mát trưng bày 3 cánh kính

Mã sản phẩm: 3D/DC – G/S

Nhiệt độ (độ C)+2 đến +8

Kích thước ngoài (mm): 1880 x (710+50) x 2060

Kích thước trong (mm): 1768 x 546 x 1400