Tủ nửa đông nửa mát 6 cánh

Model: BSDU4C2F/Z
Nhãn hiệu: Berjaya
Nhiệt độ mát: +2 ~ +8oC
Nhiệt độ đông: -10 ~ -18oC