Vòi phun tráng T&S 5PR-2S00

Áp suất: 20 – 125 psi (1,38 bar – 8,62 bar)

Nhiệt độ: 40 F – 140 F (4,44 ℃ – 60 ℃)

1,15 GPM @ 60 psi (4,35 L / phút @ 4,14 bar)

Danh mục: